9. december 2021 ob 18:00

Marcel Baranja otvoritev razstave “Ciganjica”

Četrtek, 9.12.2021
18.00
MIKKova galerija Odprto obrobje
_______
“Ciganjica je (slabšalni) pogovorni izraz za opis romske ženske, ki ga uporabljajo Prekmurci oziroma Romi, živeči v Prekmurju, kadar se pogovarjajo v regijskem narečju. Naslov je udaren in zavestno pomalo provokativen ter podkrepljen z močnim izvirnim sporočilom.”
Žensko telo, njeno mišljenje in način življenja Rominj bodo, s spoštljivim odnosom, upodobljeni in izraženi v mešanici stilov sodobne abstraktne umetnosti. Tri ključne tematike, ki zaobjemajo umetnikovo vizijo, so preprostost, ranljivost in dostojanstvo. Umetnik močno zagovarja opolnomočenje in emancipacijo žensk ter spolno enakopravnost, kar bo v njegovem delu tudi možno zaslediti. Vizija izpostavlja realno sliko romske ženske, ki pa vsekakor ne poudarja pretežno slabe slike. Prikazuje diverziteto, široko paleto želja in ambicij, osebne zgodbe in osebne zmage. Vsebina je celostna in centralizirana hkrati, osredotoča se na posameznico in je hkrati primorana upoštevati vizijo celotne romske skupnosti. Avtor išče kontrast romske ženske v odnosu do sebe, ljudi, njenega uma, telesa in spiritualnosti. Besede in zgodbe konvertira v žive slike, jasne poteze, ki besedilom pripnejo dinamičnost, kompleksnost, vsestranskost in sofisticiranost.
O avtorju:
Marcel Baranja se je rodil 9.7.1993 v Murski Soboti. Svojo radost ustvarjanja je prepoznal že v osnovni šoli, v gimnaziji pa so ga okoliški dejavniki pripeljali do tega, da je svojo percepcijo zlil na papir in platno. Je nadarjeni vsestranski umetnik, ki ustvarja na področju sodobne abstraktne umetnosti. Svoj slikarski talent je Marcel razvijal med študijem arhitekture v Ljubljani, na svoje platno pa že od nekdaj rad zlije čustva in vtise iz okolice. Je soavtor literarnega prvenca V senci svetlobe in zaveden aktivist za človekove pravice. Svoje znanje in kompetence je nadgrajeval na mladinskih izmenjavah po Evropi, v evropskem parlamentu v Bruslju in v nevladni organizaciji Romski akademski klub. Odraščal je v romskem naselju, zato v svojih delih rad uporablja motiv romskega. Veliko njegovih del je misterioznih in družbeno kritičnih, ki posameznika rado spodbujajo k razmišljanju

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Trubarjev drevored, Murska Sobota, Slovenija