ANALIZA ANKET – ZELENA MURSKA SOBOTA – na poti do cilja

Na Mestni občini Murska Sobota so se odločili, da se priključijo t.i. »zelenim občinam«, ki jih je v Sloveniji že lepo število.

Mestna občina Murska Sobota je trenutno v fazi izvajanja aktivnosti za vključitev med zelene destinacije Slovenije – Slovenia Green Destination. Medtem, ko zelena ekipa, ki jo koordinira Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota še zbira podatke in pripravlja vso potrebno dokumentacijo ter odgovore na vprašanja, ki jih bo ocenila komisija Slovenske turistične organizacije, je že zbrala mnenja številnih domačinov – občanov Mestne občine Murska Sobota in obiskovalcev iz drugih krajev, regij in držav.

Vprašalnik namenjen občanom je izpolnilo 270 občanov.

67% sodelujočih pravi, da so zadovoljni z razvojem turizma v občini in prav toliko jih je zadovoljnih z delom Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

Kar 88% sodelujočih pravi, da turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa (prireditve, rekreacija …).

66% jih je prepričanih, da turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranitev narave in kulture in 82%, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, koristi.

Vprašalnik namenjen obiskovalcem je izpolnilo 386 obiskovalcev iz Slovenije in 27 tujcev, ki so obiskali Mursko Soboto.

Med tem, ko jih dobrih 60% za potovanja še uporablja osebni avtomobil, so med temi že taki z električnimi avtomobili, kar 31% vprašanih pa je za gibanje po mestu in regiji uporabilo trajnostno obliko prevoza (kolo, el. kolo, javni prevoz oziroma so pešačili).

Obiskovalci pridejo v Mursko Soboto največkrat z namenom obiska kulturnih in naravnih znamenitosti, spoznavanja lokalne kulinarike, počitka in rekreacije.

Kar 85% vprašanih pozdravlja številne možnosti za kolesarjenje v regiji, tukaj se počutijo varni in dobrodošli.

90% vprašanih je ob obisku brez skrbi pilo vodo iz pipe, 80% pa jih je zadovoljnih, da je v destinaciji na voljo dovolj mest za ločevanje odpadkov.

Nekateri vprašani sicer pogrešajo boljšo označenost s kažipoti in več javnega prevoza oz. informacij o tem in kakšno polnilno postajo za električne avtomobile več.

Za mnenje pa smo povprašali tudi predstavnike turističnega gospodarstva v občini. Sodelovalo jih je 14 (gostinci, ponudniki nočitev,…).

45% sodelujočih redno spremlja porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko ogrevanje …) in izvaja ukrepe za zmanjšanje porabe energije (zatesnitev oken in vrat, senzorji za prižiganje/ugašanje luči, LED razsvetljava, avtomatsko ugašanje klime ob odprtih oknih in vratih, uporaba termostatskih ventilov na radiatorjih …).

82% jih ločuje odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja.

Dobra polovica sodelujočih daje v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem in 73% se jih zaveda potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem v naši destinaciji.

In še nekaj trajnostno naravnanih ukrepov, ki jih sodelujoči že izvajajo:

  • hladilni sistem, ki uporablja za hlajenje talno vodo,
  • varčne žarnice,
  • pranje samo tistih brisač v hotelskih sobah, ki jih gostje vržejo na tla,
  • regulatorji temperature – temperaturo so zmanjšali iz 22 na 20 stopinj Celzija (pozimi) in – poleti zvišali za nekaj stopinj Celzija,
  • odpiranje in zapiranje vrat le ob vstopu v oz. izstopu iz objekta,
  • senzorji za vklop luči,
  • senčenje v poletnih mesecih,
  • uporaba energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov.