Razvoj kolesarske destinacije v slovensko-madžarski obmejni regiji

Madžarska županija Zala, neprofitna javna družba za regionalni razvoj West Pannon, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj so partnerji v novem projektu z nazivom »ICDM – Razvoj inovativnega modela kolesarske destinacije v slovensko-madžarski obmejni regiji«. Projekt sodi v okvir čezmejnega sodelovanja Interreg programa VI-A Slovenija – Madžarska za obdobje 2021-2027. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ga sofinancira Evropska unija. Ob zagonu projekta so v torek, 9 .aprila 2024, v Lentiju na Madžarskem pripravili uvodno konferenco, na kateri so sodelovali slovenski in madžarski deležniki s področja turizma, kulture, religije in naravnih ter kulturnih znamenitosti.

Vodja projekta Helga Kovács iz županije Zala je med konferenco povedala, da želijo projektni partnerji ustvariti nov in inovativen model upravljanja kolesarske destinacije v čezmejnem prostoru Slovenije in Madžarske. Temeljil bo na sodelovanju med lokalnimi ponudniki, lokalnimi turističnimi koordinatorji in drugimi ključnimi akterji, ki upravljajo atrakcije ter zagotavljajo storitve. Omogočil bo trajnostno upravljanje čezmejne kolesarske destinacije, kar bo omogočilo ključne skupne dejavnosti po zaključku projekta. Vključeval bo pomembne vidike učinkovitega skupnega upravljanja destinacije, kot so skupna blagovna znamka, upravljanje kakovosti, krepitev zmogljivosti, vzdrževanje poti in skupna promocija.

Miklós Berencsi, direktor Centra za razvoj aktivnega in ekoturizma, je med konferenco osvetlil smernice aktivnega turizma in izzive, s katerimi se sooča. Poudarek je bil na dostopnosti turističnih destinacij za vse skupine ljudi, kar bo ključno za uspeh projekta.

Poleg tega sta direktorja neprofitnega podjetja Nyugat-Pannon, Tibor Polgár in Péter Halinka, predstavila načrte za tematske kolesarske poti, ki temeljijo na bogati kulturni dediščini regije.

Uroš Rozman iz Agencije za regionalni razvoj za Koroško je delil uspešne prakse kolesarjenja v Sloveniji in naložbe v kolesarske poti ob reki Dravi, ki bodo omogočile nove turistične izkušnje.

Posebno pozornost je pritegnila predstavitev Andreja Klasinca, predsednika Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, ki je poudaril pomen ohranjanja rimske dediščine mesta Ptuj in nadaljnjega razvoja na tem področju.

Konferenco je zaključil Tamás Méri, soustanovitelj podjetja Access4You. Predstavil je evropski certifikacijski sistem Access4You, ki bo invalidom in ljudem s posebnimi potrebami omogočil lažji dostop do turističnih krajev in znamenitosti.

Projekt ICDM predstavlja pomemben korak k ustvarjanju trajnostnega turizma na območju slovensko-madžarske meje. S sodelovanjem deležnikov iz obeh držav bo prispeval k razvoju skupne čezmejne kolesarske destinacije, ki bo dostopna in privlačna za vse obiskovalce, hkrati pa bo spoštovala naravno in kulturno dediščino regije.