Turistična destinacija Murska Sobota – trajnostni življenjski slog

Razvoj turizma je odslej jasno in strateško zapisan v Strategiji trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Murska Sobota 2023–2028. Izvajalec strategije Razvojni center Murska Sobota je v sodelovanju z relevantnimi deležniki pripravil ambiciozen načrt. Namen strategije je usmeriti in pospešiti razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge mesta ter vzpostaviti trdno strukturo za skupni razvoj produktov in storitev.

Z vizijo postati prepoznavna turistična destinacija trajnostnega življenjskega sloga do leta 2028 strategija zajema kvalitativne in kvantitativne cilje ter 25 ukrepov za njihovo uresničitev.

Šest dokončanih in dva nova projekta za razvoj turizma

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je v preteklosti uspešno pridobil in izvedel šest projektov, ki so v mestu pustili trajni pečat.

V okviru projekta Rediscover so na zavodu z željo, da bi ponovno odkrili, ohranili in izpostavili skrito judovsko dediščino podonavske regije, izvedli številne aktivnosti, ki so prinesle nove turistične priložnosti. Med drugim je bil oblikovan kulturno-turistični produkt Soboška židovska pot s šestnajstimi točkami judovske kulturne dediščine v Murski Soboti, virtualna predstavitev oz. rekonstrukcija nekdanje sinagoge je obiskovalcem brezplačno na voljo v Turistično informacijskem centru Murska Sobota, postavljena je bila ograja na judovskem pokopališču in izvedena razstava »Arhitekturne oblike«, ki je predstavila dela arhitekta Lipóta Baumhorna, avtorja sinagoge v Murski Soboti. Pripravili so tudi krajši film »Soboška židovska pot – Da se ne pozabi!«.

Mesto je s projektom IronCurtainCycling, ki je bil zasnovan za spodbujanje kolesarjenja in raziskovanja območij ob Železni zavesi, ki je nekoč delila vzhod in zahod Evrope, pridobilo povezano in označeno mrežo kolesarskih poti, kolesarski center, kolesarski počivališči (Krog, Bakovci) in štirideset koles z opremo za izposojo. Zlasti je mesto pridobilo nadgradnjo sistema Soboški biciklin, in sicer tri nove postaje in petnajst novih koles, od tega šest električnih. Več o preostalih projektih je objavljeno na spletni strani zavoda. V minulih nekaj letih je s projekti zavod izvajal tudi uspešno promocijo destinacije in turističnih produktov na novi spletni strani Visitmurskasobota ter na družbenih omrežjih.