Skulpture iz Murinega parka

Ob pomoči gospodarstva so se v nekdanji Jugoslaviji od šestdesetih let oblikovale mnoge pomembne umetniške zbirke. Udejanjanje kulture in umetnosti kot javnih dobrin je sledilo cilju države, da so te dobrine vsem enako dostopne kot del splošnega ozaveščanja in izobraževanja. Tovarna modne konfekcije Mura je v Murski Soboti predstavljala gospodarsko okolje, ki je bilo sposobno z odkupi oblikovati izjemno zbirko slikarskih in kiparskih del sodobne slovenske umetnosti. Na žalost je bilo zbirki v času propada podjetja namenjeno, da postane zgolj številka v stečajni masi in del vrednosti, s katero se poplača upnike. S parka pred tovarno Mura so osem skulptur po odkupu preselili na ulico Štefana Kovača.

Skulpture iz Murinega parka

Ulica Štefana Kovača, Murska Sobota, Slovenija