IZJAVA O DOSTOPNOSTI

 

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota se zavezuje omogočati spletno stran www.visitmurskasobota.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, s spremembami).

 

Opis dostopnih vsebin

 • Kontrast besedila in ozadja spletne strani je v splošnem primeren. Obstjajo sicer primeri, kjer kontrast ni optimalen (besedilo na slikah, zeleno ozadje in beli tekst), vendar je to zaradi upoštevanja CGP-ja znamke;
 • Spletna stran ima jasno in dosledno strukturo in navigacijo. Programska koda HTML je bila pregledana in urejena, da ustreza zahtevam napravam različih velikosti in resolucij zaslonov. Stran se lahko poveča do 200% pri čemer se ohrani odzivni in smiselni pregled vsebine;
 • Spletna stran deluje predvidljivo in stabilno;
 • Spletno stran je skoraj v celoti mogoče upravljati s tipkovnico;
 • Spletna stran je delno optimizirana za bralnike;
 • Spletna stran koristi različne ravni naslovov v smiselni hierarhiji, razen v primerih, drugačnega vizualnega učinka;
 • Spletna stran ima kazalo strani znotraj mobilnega menija, ki je konstantno na voljo v desnem zgornjem kotu spletne strani.

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.visitmurskasobota.si sledi standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost po samooceni ustreza stopnji A.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti, kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Nedostopne vsebine:

 • Nekatere slike na spletni strani nimajo nastavljenega nadomestnega besedila, ker so kontekstualno dekorativne slike;
 • Interaktivni zemljevid, ki prikazuje lokacijo namestitve/gostišča/točko zanimivosti ne omogoča upravljanje s tipkovnico, slike nimajo nadomestnega besedila;
 • Naslovi na nekaterih straneh niso v hierarhičnem redu, zaradi vizualnih učinkov;
 • Na spletni strani so naslovi v programski kodi, ki so prazni in niso v uporabi;
 • Nekatere slike so prekrite z besedilom;
 • Vtičnik 3D ogleda Murske Sobote ni prilagojen za dostopnost;
 • Na nekaterih spletnih obrazcih manjkajo naslovi;
 • Nekatere hiperpovezave na spletni strani so prazne.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Datum objave Izjave o dostopnosti: 18. 4. 2023, na podlagi samoocene.
Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 18. 4. 2023.

 

 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@zkts-ms.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

 

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji inšpekcije za informacijsko družbo.

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma v primeru ugotovljenih odstopanj od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo prijavo Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

 

T: 01 555 58 48

E: gp.irsid@gov.si