7. marec 2024 ob 18:00

Domoznanski večer: 450. obletnica prve tiskane knjige v Lendavi

V dvorani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota bodo pripravili domoznanski večer “450. obletnica prve tiskane knjige v Lendavi”. Domoznanski večer bo Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota pripravila v  sodelovanju z Galerijo – Muzejem Lendava.

Bogata in plodovita zapuščina pisane besede in bralne kulture v Lendavi temelji na izjemni povezanosti lendavske kulturne zgodovine s knjigo, ki sega v 16. stoletje, v obdobje reformacije, ko se je Dolnja Lendava razvila v najpomembnejše literarno in versko središče zgodovinske Zalske županije. Nauki reformacije so v takratni Dolnji Lendavi intenzivno zaživeli tudi po zaslugi tiskarne, ki je začela obratovati leta 1573. Tiskarsko delavnico je vodil znameniti potujoči tiskar Rudolf Hoffhalter, ki je leto dni gostoval na dvoru Banffyjev. V dolnjelendavski tiskarni so bila v madžarskem jeziku natisnjena tri dela slovitega protestantska pridigarja, dvornega učitelja in nabožnega pisatelja, Györgya Kultsárja. Hkrati so to bile prve tiskane knjige na ozemlju današnje Slovenije.