22. september 2020 ob 18:00

EVROPSKI DNEVI JUDOVSKE KULTURE: PO POTI JUDOVSKE SKUPNOSTI v Murski Soboti

Tematsko vodenje po Murski Soboti z začetkom v Pomurskem muzeju Murska Sobota in koncem v Hranilnici prekmurskih dobrot. Ogled izbranih mest, povezanih z življenjem Judov v Murski Soboti.

Organizatorja dogodka: Pomurski muzej Murska Sobota ter Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

Zbirno mesto: Pomurski muzej, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota

—————————————-

Dogodek se organizira v okviru projekta Rediscover, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje in je sofinanciran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ulica Štefana Kovača 30, Murska Sobota, Slovenija