24. marec 2021 ob 20:00

Kaj v nas vcepljajo cepiva, dvom, vero ali kaj drugega?

Sreda, 24. 3. ob 20.00
Na FB straneh MIKK Murska Sobota in Založbe /*cf.
_______________
?⁉️Kaj v nas vcepljajo cepiva, dvom, vero ali kaj drugega?
 
Pandemija covida-19 je globalni izziv. Vprašanja, povezana s cepivi in cepljenjem, so se znašla v središču pozornosti svetovne javnosti. Bolj kot kadarkoli poprej je postalo vidno, da se družba polarizira na zagovornike cepljenja, na tiste, ki so do cepljenja zadržani, in na njegove nasprotnike.
Zastavlja se vprašanje, na podlagi katerih subjektivnih in diskurzivnih mehanizmov je cepljenje – ki ima po raziskavah znanstvenikov osrednjo vlogo pri reševanju življenj, zajezitvi pandemije, zaščiti zdravstvenih in vseh drugih družbenih sistemov ter pri okrevanju gospodarstva – sploh postavljeno pod vprašaj. Katera instanca naj odloča v imenu oz. za ali proti cepljenju? So to posamezne države, mednarodne znanstvene skupnosti, Svetovna zdravstvena organizacija ali preprosto posamezniki?
 
➡︎V tokratnem /*cf. disputu bomo vprašanja, povezana s cepljenjem, prestavili na filozofski teren in se vprašali, kaj pomenijo koncepti »prisile«, »dolžnosti«, »lastne odločitve«? Zastavili si bomo vprašanje, ali je možno na cepljenje gledati kot na »družbeno pogodbo« in »moralni imperativ«? Pogovor ne bo vodil v smeri »za« ali »proti« cepljenju, temveč bo poskušal razgrniti epistemološki okvir, v katerem se sploh konstituirajo razlogi za in proti cepljenju. Premišljevali bomo o tem, ali je subjekt (za ali proti) cepljenja subjekt moderne znanosti?
 
Na nekatera od teh vprašanj bomo poskušali odgovoriti tudi s pomočjo odmevne poljudnoznanstvene monografije Andrea Grignolia Kdo se boji cepiv? (Založba /*cf., 2018), ki se osredotoča na aktualno in pertinentno vprašanje: Zakaj danes, po dveh stoletjih uspešnega boja proti nalezljivim boleznim, v liberalnih družbah toliko ljudi, ki so razmeroma dobro izobraženi in imajo dober materialni in socialni status, dvomi o koristnosti cepiv, bodisi tako, da se cepljenju izogibajo, bodisi tako, da mu celo aktivno nasprotujejo (državljanska nepokorščina, razne civilne iniciative)?
 
Javni pogovor bo potekal na Facebook straneh MIKK Murska Sobota in Založbe /*cf., v sredo, 24. marca, ob 20. uri.
Sodelovale bodo filozofinje Katja Kolšek, Bara Kolenc in Magdalena Germek.
 
Spletni dogodek pripravljamo Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota in Založba /*cf.

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, Trubarjev drevored, Murska Sobota, Slovenija