1. Fotografski natečaj za mlade v Murski Soboti

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota razpisuje

  1. Fotografski natečaj za mlade v Murski Soboti

 

Tema natečaja: Sobota skozi oči mladih

V natečaju iščemo fotografije, ki jih mladi lahko posnamejo na območju celotne Mestne občine Murska Sobota.

Mesto z okolico namreč ponuja številne priložnosti, skriva mnogo kotičkov in prava lepota se dostikrat razkrije šele s pogledom skozi objektiv.

Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol in mladostniki (do 25. let), ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja, članov žirije in njihovih družinskih članov).

 

POGOJI ZA SPREJEM FOTOGRAFIJ:

  • fotografija mora biti posneta na območju Mestne občine Murska Sobota
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja – glej prijavnico,
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije,
  • fotografija je lahko stara do 5 let,
  • fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 2 MP (svetlobnih točk),
  • fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
  • sprejemljiv je tudi kolaž različnih fotografij,
  • ob fotografijah (lahko ena ali več) mora biti priložena izpolnjena prijavnica, ki se nahaja TUKAJ.

 

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: natalija.kreft@zkts-ms.si ali na mediju (DVD, USB) na naslov: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota, s pripisom: 1. Fotografski natečaj za mlade v Murski Soboti

Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 15. 12. 2022 do 24.00. (rok smo podaljšali).

 

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.

Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota) fotografije uporablja brezplačno za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani..), za razstavo ali širše, najmanj 15 let.

 

VARSTVO OSEBNIH PODAKOV

Vse osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, ali iznašali izven Zavoda za kulturo, turizem in šport M. Sobota. Prav tako ne bomo oblikovali profilov. Hranili jih bomo do vašega preklica. Soglasje lahko prekličite kadarkoli. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izdajala do njenega preklica. S poslanimi fotografijami, se strinjate s pogoji sodelovanja v natečaju in soglašate s tem, da vas bomo obveščali o nadaljevanju natečaja in o natečajih v naslednjih letih. Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena (razen v primerih kjer to ni omogočeno).

 

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE

Izbor fotografij bo izvedla tričlanska strokovna žirija.

Najboljše fotografije bodo nagrajene.

Iz nabora bo izbranih najmanj 25 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na ulični razstavi, na Slovenski ulici v Murski Soboti.

 

Informacije: Natalija Kreft, natalija.kreft@zkts-ms.si, 02 521 43 85