Murska Sobota – za zeleno prihodnost

V Mestni občini Murska Sobota smo se odločili, da bo mesto sledilo začrtani poti – postati zelena prestolnica regije, ki ga poganja zelena energija v zdravem okolju, tako za življenje kot za delo.

 

ZELENE AKTIVNOSTI

 

Zelo pomemben korak k uresničevanju zastavljenih ciljev smo naredili z odločitvijo, da se pridružimo Zeleni shemi slovenskega turizma – SLOVENIA GREEN DESTINATION. Med drugim smo podpisali Zeleno zavezo na Jesenski igrivi ulici, izvedli smo obsežno anketiranje prebivalcev, obiskovalcev in predstavnike turističnega gospodarstva. Zelena ekipa je naredila obširno analizo stanja v destinaciji, ki je še dodatno potrdila potrebo po pripravi Strategije trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Murska Sobota. Podpisali smo pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki bo strategijo pripravil do septembra 2022.

 

ZELENE NOVICE

 

Na spletni strani visitmurskasobota (kot na družbenih omrežjih in z “zelenim novičnikom”) redno obveščamo javnost in turistično gospodarstvo o aktivnostih in zelenih novicah v destinaciji.  Sproti obveščamo o aktivnostih pridobitve znaka SLOVENIA GREEN, o pridobljenem Zelenem ključu Gostilne Rajh, o zelenih projektih kot je GreenReg, Bioditur, GoinNature, o zelenih  inštalacijah v mestu, UNESCO zaščiti reke Mure, o novih pitnikih, nakupu e-skirojev in koles, Slovenija Unique experience družini Kodila, idr.

 

ZELENI PONOS

 

Mestna občina Murska Sobota tudi pri načrtovanju projektov sledi trajnostnim smernicam. Ponosni smo, da smo v letu polnem negotovosti lahko uspeli dokončati trajnostno prenovo mestnega jedra. S prenovo, ki vsebuje tudi taktilne iznake, smo dobili enosmerno ulico prijazno pešcem in kolesarjem. Tudi nagrada NAJ MESTNO JEDRO 2021 Turistične zveze Slovenije je potrditev, da smo na pravi poti. Obenem smo ob obnovi cest in kolesarskih poti zasadili dodatna drevesa, na več mestih so urejeni pitniki vode (tudi na novem trgu pred katoliško cerkvijo). V letu 2021 smo zaključili z zamenjavo uličnih svetilk, številne kolesarske steze so dobile razsvetljavo  – danes so vsa svetila varčna. Ob obnovi parkirišč pred Zdravstvenim domom je dodana e-klopca. Ponosni smo, da smo ena izmed treh od 27 občin, ki ima več kot 60% ločeno zbranih frakcij odpadkov. Ob organizaciji dogodkov v mestu poskrbimo, da ponudniki hrano in pijačo prodajajo v trajnostni embalaži. V letu 2021 smo v destinaciji pridobili prvi Zeleni ključ (Gostilna Rajh), v postopku pridobitve je Interaktivni park Expano. Tik pred iztekom leta je družina Kodila za doživetje Meet Meat & Eat akademija pridobila znak Slovenia Unique Experiences.

 

ZELENA MOBILNOST

 

Mestna občina Murska Sobota je destinacija kratkih in varnih poti, ki so dostopne vsem. Destinacija prebivalcem in obiskovalcem ponuja omrežje kakovostnih kolesarskih povezav, ki se nenehno širijo tudi v naselja, odlične pogoje za hojo, privlačen javni primestni potniški promet in mestni potniški promet Sobočanec, sistem souporabe vozil Avant2Go, prevoze na klic Prostofer ter sistem souporabe koles Soboški biciklin. Slednji je v minulih letih pridobil dodatne postaje tudi izven mesta. V letu 2021 je zaživela aktivnost RESPONSIBUS, ki omogoča brezplačen prevoz obiskovalcev okoliških term na dogodke v Mursko Soboto. Načrtovanje mobilnosti je podrejeno uresničevanju vizije vzpostavljanja kakovostnejših trajnostnih prometnih površin, zlasti za pešce, kolesarje ter gibalno in senzorno ovirane, ter obenem vzpostavljanja kakovostnejšega življenjskega okolja. V vse javne stavbe in turistične atrakcije so urejeni dostopi za invalide.

V letu, ki prihaja bomo več milijonov evrov namenili obnovi in dograditvi novih kolesarskih povezav.

 

ZELENA MISEL

Destinacija si bo tudi v prihodnje prizadevala spodbujati trajnostni razvoj turizma. Poleg že utečenih aktivnosti tudi s pripravo strateških dokumentov kot je Strategija trajnostnega razvoja turizma v MOMS 2022-2027, spremljanjem kazalnikov, promocijo trajnosti ne le prebivalcem temveč tudi zasebnemu sektorju, idr.

 

Zelena destinacija je okoljsko in družbeno odgovorna, kar lahko dosežemo samo skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja.

TRAJNOSTNO POROČILO 2021;
Murska Sobota, 30.12.2021