Na Soboškem jezeru zanimiva opazovalnica

Ptičja opazovalnica je bila narejena v sklopu projekta BioDiTOUR, ki sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti čezmejnega območja in spodbujanjem razvoja njegovih najdragocenejših dobrin, tj. naravnih danosti, kar sodi tudi med ključne izzive programskega območja.

Plavajoča ptičja opazovalnica meri cca. 18m2 in ima obliko pletene košare. Okoli jeklenega ogrodja je spleteno šibje (naravni material), na dnu so nameščeni plastični potoni na katerih opazovalnica “plava”.

Opazovalnica je premična – ob brežini jezera bo pritrjena z brvjo oz. podestom in jermeni. Obiskovalci v opazovalnico vstopijo po podestu oz. brvi.