Novo VR doživetje v mestu

Da bi izjemen element judovske kulturne dediščine ponovno predstavili prebivalcem in obiskovalcem M. Sobote, je Zavod za kulturo, turizem in šport M. Sobota pripravil vizualizacijo, ki s pomočjo VR očal omogoča sprehod po nekdanji sinagogi.

 

Avgusta 1908 je bila v Murski Soboti zgrajena večja sinagoga v madžarskem arhitekturnem stilu, načrt je naredil renomiran arhitekt judovskega porekla Lipót Baumhorn, ki je sicer načrtoval kar 25 sinagog in judovskih templjev. Leta 1944 so soboške Jude deportirali v koncentracijska taborišča, predvsem v Auschwitz. Leta 1949 je Mestni ljudski odbor Murska Sobota sinagogo odkupil in leta 1954 izvedel sklep o njenem rušenju. Sinagogo so tako mestne oblasti, ker niso našli prave namembnosti in izjemno slabega stanja v katerem se je nahajala, leta 1954 porušile.

 

Tako smo v Murski Soboti žal prikrajšani za enega največjih mestnih kulturnih spomenikov. Virtualna predstavitev sinagoge se je izvedla z namenom, da bi ta izjemen element judovske kulturne dediščine ponovno predstavili prebivalcem in obiskovalcem Murske Sobote kot pomemben del zapuščine lokalne judovske skupnosti.

 

Z digitalizacijo oziroma digitalnim inoviranjem tega najpomembnejšega murskosoboškega elementa snovne Judovske kulturne dediščine, se je rekonstruirala bivša sinagoga v Murski Soboti iz obdobja 1908 do 1954. 3D vizualizacija, ki deluje na samostojnih očalih za navidezno resničnost, omogoča prikaz nekdanje sinagoge oziroma virtualno premikanje po rekonstrukciji sinagoge v notranjosti in zunaj le te.

 

VR očala so na voljo obiskovalcem v Hranilnici prekmurskih dobrot oz. TIC-u M. Sobota, Pomurskem muzeju Murska Sobota ter v Regijskem promocijskem centru Expano.

Oglejte si  KRATEK IZSEK

 

 

Vizualizacija sinagoge je nastala v projektu Rediscover

 

Z željo ponovnega odkritja, ohranjanja in izpostavljanja skrite judovske dediščine Podonavske regije, je Murska Sobota z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, pristopila k mednarodnem projektu Rediscover, ki se je izvajal v okviru evropskega programa Interreg Podonavje. V projektu so sodelovali še partnerji iz mest na Madžarskem, iz Romunije, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Nemčije.

Pred 2. svetovno vojno je bilo namreč območje srednje in vzhodne Evrope domovina razvoja judovskih skupnosti, z ohranjanjem judovske dediščine pa se lahko skupaj prispeva k socialnemu sožitju, razumevanju in kulturnemu razvoju, prav tako pa izkoristi tudi turistični potencial. Namen projekta je bil ponovno odkritje razpoložljive judovske dediščine, izboljšati mednarodno prepoznavnost judovske kulture in tradicije, turistična promocija in dvig ozaveščenosti.

 

V projektu je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota uvodoma izvedel popis judovske snovne in nesnovne kulturne dediščine nato pa v skladu s sprejetim akcijskim načrtom izvedel sledeče aktivnosti:

 

  • Festival Dnevi Judovske kulture v Murski Soboti, ki so ga v sklopu Evropskih dnevov judovske kulture izvedli v septembru leta 2020, ko so se zvrstili predavanje o sveti deželi Maje Kutin, koncert skupine Kontra kvartet, ki izvaja tradicionalno judovsko glasbo klezmer, projekcija filma Judje na Slovenskem režiserke Maje Weiss, ki je o filmu spregovorila z Dušanom Šarotarjem ter na koncu še vodenje po poti judovske skupnosti v Murski Soboti;
  • Turistični produkt »Soboška židovska pot«, ki temelji na judovski kulturni dediščini mesta in obsega predstavitev 16 točk judovske kulturne dediščine v Murski Soboti;
  • Postavitev ograje na murskosoboškem judovskem pokopališču, z namenom, da bi slednjega zaščitili pred neprimerno uporabo in ga predstavili kot pomemben del zapuščine lokalne judovske skupnosti;
  • Predstavitev nekdanje sinagoge z izkušnjo navidezne resničnosti z očali za navidezno resničnost;
  • Izvedba razstave »Arhitekturne oblike« o delu Lipóta Baumhorna, arhitekta sinagoge v Murski soboti. Razstava je predstavila izjemno bogato življenjsko delo Lipóta Baumhorna, v drugem delu razstave pa je bila predstavljena judovsko skupnost v Murski Soboti.

 

V sklopu izvedbe projekta je Zavod za kulturo, turizem in šport M. Sobota aktivno vključeval relevantne deležnike in zanje organiziral številne delavnice, med drugim glede popisa judovske kulturne dediščine, dviga prepoznavnosti le-te, priprave turističnih produktov in povezovanja ponudnikov.

 

Ves čas izvajanja projekta so izvajali tudi številne promocijske aktivnosti, med drugim:

  • pripravo promocijske brošure »Po poti judovske kulturne dediščine«, v kateri so predstavili judovsko kulturno dediščino Murske Sobote, Lendave in širšega območja v okviru Termalno Panonske Slovenije s turističnimi atrakcijami vrednimi obiska. Brošura je pripravljena v treh jezikovnih različicah (slovenska, angleška, hebrejska) – Hebrejska je namenjena gostom iz Izraela, ki jih želimo privabiti na destinacijo, medtem ko je slovenska verzija namenjena domačim gostom, ki jih obravnavana tematika zanima;
  • promocijsko kampanjo, ki je obsegala objave na družbenih omrežjih (15 ciljno usmerjenih objav in 14 foto objav, ki so imele cca. 30.000 dosega), nagradne igre in članke v časopisju ter spletnih medijih;
  • kratki film »Soboška židovska pot – Da se ne pozabi