Trajnostna urbana strategija Murske Sobote

Sobota, kot si jo želimo je skupen projekt, kjer vsi, ki tu delamo in živimo lahko prispevamo k razvoju našega mesta.

S skupnimi napori je Mestna občina Murska Sobota pripravila Trajnostno urbano strategijo, ki je osrednji in dolgoročni razvojni dokument.  V procesu oblikovanja je sodelovalo veliko posameznikov, društev, organizacij, tudi podjetij, ki so se v prvi polovici leta 2015 sestali na 16 tematskih delavnicah, ki smo jih kasneje preimenovali v “premišljevalnice”.

Več o posameznih premišljevalnicah TUKAJ.

Skupaj smo se odločili, da bo Murska Sobota zelena, odprta in povezovalna. Da bo regijo pomikala naprej z vodilno vlogo pri zavarovanju našega okolja, s kakovostjo infrastrukture, pri zarisovanju regije na svetovni turistični in gospodarski zemljevid, po dostopnosti vsem družbenim skupinam ter po prijaznem, vedrem značaju povezane in živahne skupnosti. Odločno smo začeli uresničevati stebre naše razvojne politike. S sprejemom rebalansa, zlasti pa svežnja ambicioznih razvojnih projektov, smo prešli v fazo akcije.

Prvič: z revitalizacijo mestnega središča bomo prenovili najpomembnejšo mestno površino, južni del Slovenske ulice in Trg zmage. Po utripu te ulice se mora meriti utrip Sobote. Z njeno obnovo hočemo Slovensko ulico ponovno narediti za središče našega družabnega in kulturnega življenja, pa tudi trgovskega utripa mesta. Tukaj hočemo oblikovati kakovosten javni prostor za srečevanja, za pomenjkovanja, za doživetja Murske Sobote.

Drugič: z obnovo naše kulturne dediščine bomo bistveno polepšali podobo Sobote, energetsko sanirali javne objekte, hkrati pa omogočili njihovo dostopnost invalidom in starejšim. S prenovo stavbe mestne uprave, delno sanacijo gradu in izgradnjo dvigala v njem ter z obnovo TVD Partizan bomo tem kulturno zaščitenim stavbam, ki so v prvi vrsti namenjene našim ljudem, zagotovili popolnoma novo kakovost za izvajanje javnih ali skupnostnih dejavnosti.

Tretjič: začenjamo s spreminjanjem naše prometne kulture. Izboljšali bomo kakovost kolesarskih stez in jih bolje povezali v celoto. Sobota je malo mesto na ravnici in tukaj je res užitek kolesariti. Na mestnem obrobju bomo zgradili parkirišče s postajališčem javnega avtobusa in izposojo koles, da vzpostavimo učinkovit Park+Ride sistem, ki bo razbremenil mestno središče, vsem nam pa zagotovil boljši zrak in boljše počutje v Soboti z manj prometa. Kmalu bomo na tem področju postregli z novostmi, ker hočemo biti v koraku z najnaprednejšimi evropskimi mesti.

Četrtič: Soboško jezero. Trdo delamo na tem, da to degradirano območje postane nov magnet mesta in celotne regije. Z vsebinami, ki bodo vse nas vabile k rekreaciji, športu, igri ter druženju ob in na vodi. Paviljon Expo nam je uspelo pripeljati v Soboto zato, ker smo zastavili najbolj prepričljivo zgodbo, ki povezuje mesto z regijo in regijo s celotno državo. Regijski promocijski center, središče gospodarskih, turističnih in kulturnih vsebin. Čisto nova kakovost prostora za skupnost in za vse, ki bodo skozi naša Vrata v Pomurje vstopali v to čudovito regijo. Pomembno pa je, da ob Soboškem jezeru snujemo tudi gospodarske vsebine.

Zastavili smo vizijo. Skupaj s celotno skupnostjo smo pripravili projekte in našli vire za njihovo realizacijo. Ti viri obetajo, da bomo lahko naredili izjemen premik naprej. Ob tem v mestu zagotavljamo dosedanjo raven vseh javnih storitev in ohranjamo dolgoročno vzdržnost mestnih financ.

 

Prelistajte TRAJNOSTNO URBANO STRATEGIJO MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA TUKAJ: https://www.murska-sobota.si/trajnostna-urbana-strategija