Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

 

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 zvezdic- v nadaljevanju * oz. 3-4 jabolka).
SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka).

 

Pogoji za sodelovanje oz. potencialni upravičenci:

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa (v nadaljevanju: prijavitelji ali podjetja ali končni prejemniki).

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Roki za oddajo vlog so: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

 

Povezava do razpisa

Murska Sobota, 10.10.2022