POROČILO O SPREMLJANJU INDIKATORJEV

Mestna občina Murska Sobota je ena izmed 11 mestnih občin v Sloveniji. Po površini je najmanjša mestna občina v Sloveniji, po prebivalstvu (skoraj 19.000 ljudi) pa predzadnja. Občina se razteza na 64,4 km2. Mesto obsega 11 naselij, od tega tudi romsko naselje Pušča.  Mesto obdajajo polja, gozdovi in reka Mura. Kar 3,9% površine je pod zaščito NATURA2000 (253ha). Ob tem je mesto središče živilsko predelovalne industrije ter izobraževanja na področju kmetijstva in podeželja v regiji.

Glede na analize anket, ki so bile izvedene v drugi polovici leta 2021, turizem v destinaciji nima negativnega vpliva na okolje. V destinaciji je kar 100% delež odplak, ki se očistijo do tretje stopnje, delež trdnih odpadkov, ki so zbrani ločeno za predelavo je kar 60,6% (podatki za leto 2020).

Občina redno opravlja meritve kakovosti zraka, ob morebitnih preseženih vrednostih onesnaženosti pa se izvajajo ustrezni ukrepi obveščanja in osveščanja. Marca 2020 sprejet nov Lokalni energetski koncept izpostavlja ustrezne ukrepe na področju zmanjšanja izpustov in učinkovite rabe energije. Vse ulične svetilke v destinaciji so zamenjane z varčnimi sijalkami, ob Soboškem jezeru se polnijo solarno. Luči v destinaciji ponoči svetijo reducirano (50% svetlobe, med 23.00 in 5.00). Od leta 2019 se redno spremlja kakovost vode v Soboškem jezeru, saj je del jezera namenjen kopalcem.

Mestna občina Murska Sobota je destinacija kratkih in varnih poti, ki so dostopne vsem. Destinacija prebivalcem in obiskovalcem ponuja omrežje kakovostnih kolesarskih povezav, ki se nenehno širijo tudi v naselja, odlične pogoje za hojo, privlačen javni primestni potniški promet in mestni potniški promet Sobočanec, sistem souporabe vozil Avant2Go, prevoze na klic Prostofer ter sistem souporabe koles Soboški biciklin. V letu 2021 je zaživela aktivnost RESPONSIBUS, ki omogoča brezplačen prevoz obiskovalcev okoliških term na dogodke v Mursko Soboto. Načrtovanje mobilnosti je podrejeno uresničevanju vizije vzpostavljanja kakovostnejših trajnostnih prometnih površin, zlasti za pešce, kolesarje ter gibalno in senzorno ovirane, ter obenem vzpostavljanja kakovostnejšega življenjskega okolja.

V destinaciji je skupno 7 nastanitvenih obratov, ki zaenkrat še niso pridobili katerega od zelenih znakov. Zeleni znak GREEN KEY je jeseni 2021 pridobila restavracija Gostilna Rajh Bakovci, v postopku pridobitve je tudi Interaktivni park Expano. Večina turistov obišče destinacijo med marcem in septembrom, kar pomeni, da destinacija ni sezonsko preobremenjena.

 

Destinacija si bo tudi v prihodnje prizadevala spodbujati trajnostni razvoj turizma. Poleg že utečenih aktivnosti tudi s pripravo strateških dokumentov kot je Strategija razvoja turizma v MOMS 2022-2027, spremljanjem kazalnikov, promocijo trajnosti ne le prebivalcem temveč tudi zasebnemu sektorju, idr.

 

Murska Sobota, 5. januar 2022