Zbiranje stekla od vrat do vrat – brez dodatnih stroškov

V prizadevanjih za gospodarno ravnanje in dosledno ločeno zbiranje odpadkov so pri podjetju Saubermacher Komunala v standard ravnanja z odpadki v letu 2023 vključili tudi storitev zbiranja stekla po sistemu od vrat do vrat. To pomeni, da se gospodinjstva lahko odločite za zbiranje odpadne steklene embalaže pri vas doma in sicer v 120-litrskih zabojnikih.

Storitev bo vključena v mesečni strošek zbiranja komunalnih odpadkov in vam ne bo povzročala dodatnih stroškov.

Z vključitvijo nove storitve v standard ravnanja z odpadki boste uporabniki imeli možnost zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov na domačem dvorišču (odvoz od vrat do vrat). Iz tega razloga se bodo tudi umaknila zbirna mesta (ekološki otoki).

 

Vsi, ki se želite vključiti v odvoz stekla po sistemu od vrat do vrat, to sporočite z izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena kot priloga. Prijavnico pošljite skenirano po e-pošti na: narocila@saubermacher-komunala.si ali jo posredujete v fizični obliki na naslov Saubermacher – Komunala, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota. Prijavo lahko oddate tudi preko mobilne aplikacije Saubermacher – Komunala (na voljo v Google Play ali App Store).

Odvozi se bodo vršili v skladu z urnikom odvozov za leto 2023.

Za gospodinjstva večstanovanjskih stavb je odvoz stekla že urejen in se sedanji način odvoza ne spreminja. Uporabniki iz gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah se zato na storitev ne prijavljajte.

Prijavnica TUKAJ.