Zelen projekt – BIODITUR

Projekt sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti čezmejnega območja in spodbujanjem razvoja njegovih najdragocenejših dobrin, tj. naravnih danosti. Obiskovalca želijo spodbuditi, da zaide z ustaljenih poti in obišče vključene novo urejene zelene lokacije čezmejne regije. Projekt BIODITOUR združuje dve slovenski in tri avstrijske organizacije. Poleg RIS Dvorec Rakičan v projektu sodelujejo še Občina Kidričevo, Energieagentur Weststeiermark, občina Deutschlandsberg in zavod Verein zur Förderung
des Naturpark Raab.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti

Z načrtovanimi aktivnostmi zatiranja tujerodnih invazivnih vrst bodo v prvi fazi poskrbeli za ohranjanje biotske pestrosti, nadalje pa bodo vzpostavili t. i. točke BIODITOUR. V Pomurju bodo revitalizirali lokaciji dvorca Rakičan in Soboškega jezera. Ob brežini
Soboškega jezera bodo odstranili neofite oziroma tujerodne rastlinske vrste.

Ob podpori Mestne občine Murska Sobota bodo prav tako na lokaciji Soboškega jezera uredili BIODISPOTTING – ptičjo opazovalnico z lesenim podestom in ustreznimi informacijskimi tablami.

Učilnica na prostem

RIS Dvorec Rakičan je v okviru projekta že uredil učilnico na prostem, ki je zgrajena iz okoliških naravnih materialov. Učilnica je primerna za različno velike skupine otrok in odraslih. Služi kot prostor pedagoških in izobraževalnih ter kulturnih aktivnosti. Je primeren prostor za oddih pohodnikov, kolesarjev in obiskovalcev dvorca.

Pitniki za čebele

V rakičanskem parku bodo postavili informacijske table, ki bodo opozarjale na prisotnost neofitov, ob tem bodo obiskovalce poučile o nekaterih prepoznavnih rastlinskih vrstah v parku. Namestili bodo tudi pitnike za čebele iz odpadnih materialov in hotele za žuželke. RIS Dvorec Rakičan želi s projektom izkoristiti okoliške naravne danosti ter privabiti skupine gostov v okviru aktivnih in edukativnih turističnih dejavnosti. S promocijo aktivnega trajnostnega turizma in vzpostavljeno sprehajalno oziroma kolesarsko potjo bodo Soboško jezero povezali z rakičanskim dvorcem. Projekt so začeli izvajati lanskega maja in bo trajal predvidoma do konca aprila 2022

 

Murska Sobota, 18.5.2021