Mestni park

Mestni park je eden najlepših ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji in se razprostira na površini devetih hektarjev in pol okrog nekdanjega Szaparyjevega gradu. Po številu drevnin je med najbogatejšimi v Sloveniji, saj so v njem dvestoletni hrasti, gabri, jeseni, lipe in, za angleški park značilne, zaplate ter majhno umetno jezero. Park se ponaša tudi z bogatim živalskim svetom. Do grajskega poslopja vodi od evangeličanske cerkve, skozi park, Trubarjev drevored, ob njem pa je nekaj javnih plastik: doprsni kip prvega slovenskega pisatelja Primoža Trubarja, delo kiparja Draga Tršarja, spomenik učiteljem, ki so padli v 2. vojni, in spomenik prvim prekmurskim pisateljem, delo Ferija Novaka, postavljen ob 20–letnici priključitve Prekmurja k Sloveniji. V parku je organizirano razvrščenih 19 kamnitih litopunktur, delo kiparja Marka Pogačnika. V mestnem parku je tudi leta 2021 prenovljeno otroško igrišče. Poleg gradu domuje v mestnem parku tudi nizka zgradba, kjer je našlo zatočišče radioamatersko društvo.

V toplejših mesecih sta park in jezero priljubljeno zbirališče mladine, mladih družin in prostor za oddih mnogim meščanom.

Mestni park Mestna občina Murska Sobota redno obnavlja in vzdržuje. Obnavljanje in ohranjevanje starih parkov pa ni delo ene sezone, temveč je trajen proces, ki spremlja vzdrževanje parka. Tako je najprej potrebno poskrbeti za naraščaj tistih drevesnih vrst, ki so vodilne in predstavljajo ogrodje parka, to so domače vrste z dolgo življenjsko dobo, kot so hrast-dob, gaber, maklen in češnja.  Ostale vrste, ki naredijo park bolj zanimiv za obiskovalce, z barvitim cvetjem ali zanimivim videzom, pa so razporejene posamično v manjših ali večjih skupinah po vsem parku. Iz seznama v parku in okrog spomenika zmage  rastočih rastlin je razvidno, da raste na tem prostoru 260 vrst in sort drevnine (grmov in dreves).

Mestna občina Murska Sobota je pristopila k celoviti revitalizaciji mestnega parka, predvsem k sanaciji poškodovanih dreves, ko se zaradi neurij in uničenih dreves na določenih mestih v parku pojavljajo veliki prazni prostori. Zato je potrebna nova zasaditev nadomestnih dreves, revitalizirajo pa tudi nasade trajnic in grmovnic.

Del revitalizacije mestnega parka je tudi zamenjava urbane opreme, to so koši in klopi, označevanje pomembnih dreves in rastlinja v parku z označevalnimi tablicami, postavitev informacijskih usmerjevalnih tabel ob vhodih v mestni park. Te so opremljene s tlorisom parka, označitvami in opisi pomembnih drevesnih vrst in rastlin ter opisom značilnosti mestnega parka.

Nov moment, ki se pojavi v talni ureditvi mestnega parka sta dve mehki formi, namenjeni počitku, na območju travne depresije v zahodnem delu parka, s klopmi in možnostjo izvedbe kiparskih delavnic.

Mestni park

Trubarjev drevored, Murska Sobota, Slovenija