Zelene zgodbe Podonavja

Zavod za kulturo, turizem in šport z evropskim projektom Transdanube Travel Stories vključen v nastajanje novih zgodb Podonavja.

 

Podonavje je bogato s kulturno in naravno dediščino. Medtem ko že obstaja veliko pobud, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in raziskavami, projekt prepoznava trajnostni turizem kot drugo pomembno možnost uporabe in ohranjanja te dediščine. Evropske kulturne poti in druga omrežja, zastopana v tem projektu, so postavila prve korake za vrednotenje teh sredstev v tej smeri. Projekt Transdanube Travel Stories s prepoznavanjem velike kulturne in naravne dediščine želi podpirati trajnostni turizem v Podonavju z izvajanjem inovativnih konceptov promocije (nove pripovedi) in orodij za upravljanje trajnostne mobilnosti.

Rezultati projekta:

  • Razvoj novih pripovedi je strategija za promocijo Podonavske makroregije kot turističnega območja. Posamezna spletna mesta ne privabljajo turistov, toda povezovanje izbranih krajev z zgodbo (ob poti), ki jo je mogoče doživeti, bo ustvarilo zanimanje in vodilo do spomina na Donavo.
  • Vključitev instrumentov za upravljanje mobilnosti (upravljavci mobilnosti, centri za mobilnost, načrti za mobilnost) v institucionalne strukture na ravni poti in destinacije bo turistom olajšala doživljanje novih pripovedi z uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev in zato omejila negativne posledice povečanja števila turistov, povezane s prevozom.
  • Ustanovitev klubov turističnih proizvodov na ciljni ravni ter izboljšane tematske in institucionalne povezave med evropskimi kulturnimi potmi in drugimi mrežami bodo okrepile sodelovanje med ključnimi akterji in povečale njihove zmogljivosti za spodbujanje trajnostnega turizma v Podonavju.

 

V okviru projekta je nastalo šest zgodb, ki so osnova za šest tematskih kulturnih poti. Del treh poti je tudi Pomurje in sicer v poti #3: PO POTEH RIMLJANOV, se z bogato zogodvino mesta nahaja Ptuj.

Del poti #4: UMETNOST, KULTURA IN ARHITEKTURA sta tudi Murska Sobota in Lendava. V zgodbo poti #6: DONAVA ZA DUŠO pa so vključena mesta Murska Sobota, Lendava in Jeruzalem.

Na odkrivanje tematskih poti so se podati različni blogerji, ki bodo del vsake poti izkusili in seveda s pomočjo družbenih orodij predstavili širši javnosti.

Blogerja bosta 28. julija do 30. julija na lokacijah v Pomurju, odkrivala pot #6. Med drugim bosta obiskala 5 cerkva v Györu, ogledala si bosta muzeja v Budimpešti,  kolesarjila, spoznala Soboško jezero, Interaktivni doživljajski park EXPANO, Judovsko dediščino v Murski Soboti, ogledala si bosta Lendavo in stolpa Vinarium, idr.

 

Več o projektu in nastalih zgodbah TUKAJ.