Soboški biciklin

IZPOSOJA KOLES SOBOŠKI BICIKLIN

V mesecu oktobru 2018 je bil sistem za izposojo koles SOBOŠKI BICIKLIN nadgrajen. Postavljene so bile tri nove postaje za izposojo, dobavljenih 15 dodatnih koles, od tega 6 e-koles. Sistem izposoje bo uporabniku odslej veliko bolj prijazen, prav tako pa je bila prenovljena tudi spletna stran www.soboskibiciklin.si.

V sklopu aktivnosti nadgradnje sistema za avtomatizirano izposojo koles SOBOŠKI BICIKLIN so ob dveh obstoječih postajah (pri BTC Murska Sobota in na Trgu zmage) bile postavljene tri nove postaje za izposojo, in sicer ob paviljonu EXPANO pri Soboškem jezeru, pri dvorcu Rakičan in v Krogu ob športno-rekreacijskem objektu. Vsaka od postaj je opremljena s terminalom z LCD zaslonom ter ogrodjem z desetimi zaklepnimi mesti, ki so obenem polnilnice za električna kolesa. V sklopu nadgradnje sistema je bilo nabavljenih 15 novih koles, od tega je 6 električnih koles. Tako bo odslej v sistemu na voljo 25 koles. Ob dodatnih postajah in novih kolesih je nadgrajen tudi sistem izposoje oziroma registracije v sistem, ki je odslej uporabnikom bistveno prijaznejši, saj poteka neposredno ob postajah, preko računalniškega terminala.

Ob dodatnih postajah, kolesih in nadgradnji sistema izposoje je bila izvedena tudi nadgradnja spletne strani www.soboskibiciklin.si.

Izposoja je možna z registracijo preko spletne strani – NAVODILA ZA IZPOSOJO.

Znesek investicije v nadgradnjo s postavitvijo treh novih postaj, nabavo koles in storitvijo vzdrževanja in nadgradnje programskega dela sistema je znašal 63.524,79 EUR (z DDV).

Nadgradnja se je izvedla v okviru projekta IronCurtainCycling, ki ga Zavod za kulturo, turizem in šport izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014-2020 in je delno financiran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Osnovne informacije o projektu

Namen projekta IronCurtainCycling (Kolesarjenje ob Železni zavesi) je razviti kolesarski turizem v slovensko-madžarskem obmejnem območju in izoblikovati čezmejno kolesarsko turistično destinacijo ob izjemno pomembni mednarodni kolesarski poti železne zavese EuroVelo 13. V okviru projekta bo vzpostavljena medsebojno povezana in označena mreža kolesarskih poti ter nova kolesarska ponudba in storitve, saj bodo izgrajene nove kolesarske povezave, označene kolesarske poti, vzpostavljeni kolesarski centri, e-polnilne postaje, kolesarjem prijazne nastanitve, počivališča, muzej železne zavese, pripravljena bo skupna kolesarska karta in mobilna aplikacija, tematske poti in oblikovani turistični paketi. V sklopu projekta pa so predvidena še številna izobraževanja, dogodki in promocijske aktivnosti. Velikega pomena bo umestitev v transnacionalni sistem EuroVelo in izoblikovanje močne znamke „Železna zavesa”.

Na območju Mestne občine Murska Sobota sta v sklopu projekta postavljeni novi kolesarski počivališči s standardnimi rešitvami, ki so bile že uporabljene (v Bakovcih ob igrišču in v Krogu ob brodu na Muri), nove postaje za izposojo koles v sistemu Soboški biciklin (Expano, dvorec Rakičan, Krog ob športno-rekreacijskem objektu), nabavljena kolesa (9 navadnih koles, 6 e-koles) in oprema za kolesarski center, prav tako je kolesarska mreža opremljena z novimi smernimi tablami (50) in informacijskimi tablami, z informacijami o elementih turistične ponudbe v okolici.

ZKTŠ M. Sobota je zadolžen še za izvedbo aktivnosti povezovanja ponudnikov turističnih storitev, izdelavo paketov produktov, izvedbo lokalnih in čezmejnih delavnic, organizacijo študijskih poti, izvedbo spletne kampanje, pripravo publikacije s predstavitvijo kolesarjem prijazne ponudbe in pripravo kolesarsko-turističnega zemljevida.