Kako izračunamo ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov?

Odnos med podnebjem in turizmom je dvosmeren. Podnebne spremembe vplivajo na turizem, saj povišanje temperatur in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki povsod po svetu že vplivajo na konkurenčnost destinacij in povzročajo pomembne spremembe turističnih tokov. Hkrati pa turizem z emisijami toplogrednih plinov povzroča podnebne spremembe. Največji delež emisij pri tem povzročajo prevozi turistov. Ko razmišljamo o zmanjšanju vpliva turizma na podnebne spremembe, se je zato smiselno v prvi vrsti osredotočiti na ukrepe na področju mobilnosti oziroma prevozov turistov. Ogljični odtis pa je tisto orodje, ki nam omogoči prepoznati največje vire emisij in s tem najmočnejše vzvode ukrepanja.

Umanotera je v okviru programa podpore občinam 27. maja 2022 v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna izvedla seminar Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?, ki se ga je udeležilo več kot 70 predstavnikov slovenskih turističnih destinacij, občin, ministrstev, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, podjetij in nevladnih organizacij. Veliko zanimanje za seminar kaže, da je v slovenskem turizmu zmanjševanje emisij toplogrednih plinov aktualna tema, saj se Slovenija uspešno promovira kot zelena, trajnostnemu turizmu zavezana turistična destinacija. S to svojo podobo tudi privablja turiste, ki po eni strani pričakujejo trajnostno ponudbo, po drugi strani pa tudi sami želijo prispevati k zmanjšanju okoljskega odtisa turizma.

Ogljični odtis je pri tem orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje vpliva turizma na podnebne spremembe, hkrati pa je lahko tudi učinkovit način komuniciranja dosežkov na tem področju. Pilotni izračun ogljičnega odtisa prevozov turistov v letu 2021 za destinacijo Postojna je pokazal, da pretežni del emisij povzročijo prihodi turistov v destinacijo. Največja priložnost za zmanjšanje ogljičnega odtisa turizma je torej spodbujanje turistov, da v destinacije pripotujejo z javnim potniškim prevozom – avtobusom ali vlakom. Da pa bi se turisti odločali za prihod v destinacije z javnim potniškim prevozom, je ključno, da jim je zagotovljena mobilnost med bivanjem v destinaciji. Kljub temu, da prevozi po destinaciji ne povzročijo velikega dela emisij, je zato ponudba trajnostne mobilnosti v destinaciji ključna za zmanjšanje njenega skupnega ogljičnega odtisa.

Predstavitev izračuna ogljičnega odtisa prevozov turistov na primeru destinacije Postojna, ki sta jo izvedli Renata Karba in Snežana Simič, si lahko ogledate na naslednjih povezavah: PPT in video.

 

Dodatne informacije: Renata Karba, renata@umanotera.org, 05 907 1334