Svetniki potrdili akcijski načrt spodbujanja razvoja trajnostnega turizma

Junija je bil mestnim svetnikom predstavljen predlog akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v destinaciji Murska Sobota za obdobje 2022–2024. V Mestni občini Murska Sobota, ki je prejela bronasti znak, sta prejemnika znaka Slovenia Green še Expano in Gostilna Rajh. Darja Potočnik je na seji pojasnila, da znak potrjuje, da občina deluje v pravi smeri zelenega trajnostnega razvoja ter da s tem tudi omogoča razvojno priložnost občine in njene turistične ponudbe. Je pa tudi zaveza za nadaljnje ukrepe, nadaljnje trajnostne usmeritve ter razvoj kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti, ki nas ločijo drugih destinacij. S pridobitvijo tega znaka je treba sprejeti omenjeni akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma. Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni certifikacijski program. Pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Gre za certifikat kakovosti, s katerim izpolnjujemo zahteve na področju trajnostnega turizma. Obenem je orodje za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. Pridobljen znak ni trajen, saj velja tri leta in ga je treba obnoviti. Pojasnila je še, da je v izdelavi tudi strategija razvoja turizma.

Natalija Kreft iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je nato povedala, da so lani opravili popis stanja v destinaciji, opravili ankete in analizo vplivov ter ob potrditvi in prejemu znaka dobili smernice za pripravo akcijskega načrta. Ta je zbirnik nalog in opomnikov, čemur mora destinacija v treh letih še dodatno nameniti pozornost. Razdeljen je na šest poglavij in ga sproti dopolnjujejo. Navedeni so cilji, ki jih je treba izvesti za ohranjanje znaka Slovenia Green. Imenovani so bili zeleni koordinator in člani zelene ekipe, ki so se večkrat sestali. Lani septembra so izvedli podpis Zelene zaveze. Med drugim so pripravili obširen dokument z analizo stanja s pozitivnimi in negativnimi vplivi turizma na destinacijo. Pojasnila je, da smo dobri v kategorijah kultura in tradicija ter narava in pokrajina, uspešni smo bili še v sklopu družbene klime. Izzivi nas čakajo na področju zdravja in varnosti.

 

Akcijski načrt se nahaja TUKAJ.

 

Murska Sobota, 5. julij 2022