Zelene navade našega mesta

Destinacija, ki naj jo vodi zelena misel

Tudi ob zasaditvi novih dreves so razmišljali trajnostno. Z večjih strešnih površin na Slovenski ulici se deževnica namreč zbira v ločeni padavinski kanalizaciji in se nato zajame v zbiralnikih deževnice. Od tu potem pasivno kapljično odteka do več bližnjih dreves. Morebitni presežek padavinskih voda se ob večjih nalivih preliva v lokalno ponikovalnico, kjer ponikne na kraju samem. Vsa prestrežena padavinska voda tako ne obremenjuje več kanalizacijskega omrežja v mestnem jedru. Dodatno so na drevesa nameščene zalivalne vreče, ki nova drevesa kapljično zalivajo. Na ta način je z isto količino porabljene vode dosežena večja korist za drevesa. Zalivalne vreče bodo delovale predvidoma do konca poletja. Zasajena drevesa bodo tako poskrbela za prijetno senco, zeleno barvo ulice in čistejši zrak v mestu.

 

Slovenija spada med okolju najbolj prijazne države na svetu. Good Country Index jo glede na njen pozitiven doprinos k planetu in podnebju uvršča na četrto mesto med 154 državami.

 

“Z BICIKLINON SAN V VARAŠ PRIŠO” = S kolesom sem prišel v mesto. 

 

Vedno več je destinacij in ponudnikov, ki se vključujejo v Zeleno shemo slovenskega turizma – SLOVENIA GREEN. Tudi Mestna občina Murska Sobota je v postopku pridobivanja znaka. Med drugim ima Murska Sobota vizijo trajnostnega mesta in daje velik poudarek trajnostnemu urbanemu prometu. »Simbolično smo na prvi pomladni dan pri turistično-informativnem centru postavili staro kolo s trajnostnim sporočilom v lokalni govorici. S tem želimo mimoidoče spodbuditi, da za prihod v mesto večkrat uporabijo kolo. Tudi vzdolž Slovenske ulice inštalacije s kolesom in zeleno zasaditvijo spodbujajo krajane k zelenim (za)mislim. Pod sloganom NAŠE ZELENE NAVADE bomo ljudi še naprej nagovarjali in spodbujali k trajnostnemu delovanju«.

 

“SOBOTA, LEJPA SI KAK ĐÜNČ” = Murska Sobota, lepa si.

 

Zelene navade

 

Nalezite se nekaterih zelenih navad tudi vi. Med potepanjem uporabljajte javni prevoz, nove kraje pa raziskujte peš ali s kolesom. Da bo voda v Sloveniji ostala čista in pitna, uporabljate flaško, primerno za večkratno polnjenje, ter se tako izognete nenehnemu kupovanju plastenk. Pomagajte pri ohranjanju bogastva vodnih virov in izberite kratek tuš namesto kopeli ter med umivanjem zob zapirajte pipo. Ločujte odpadke in jih ne mečite v naravo. Osvojite zelene navade in prispevajte k trajnostnem načinu življenja. Pomemben je vsak posameznik!

 

“IDEVA PEŠKI ALI Z BICIKLINON?” = Greva peš ali s kolesom? 

Murska Sobota, 18.5.2021