Dvorec Rakičan

Rakičan se v virih prvič omenja 1322 kot Rekethye in je imel v 17. stol. trške pravice. Tu naj bi ob glavni kraljevi cesti že v srednjem veku stal grad, vendar se utrjena postojanka prvič omenja 1431. Srednjeveško jedro gradu so domala izbrisale poznejše prezidave. Plemiška rodbina Batthyány, ki je gospodarila s posestjo najdlje, je v 1. pol. 17. stol. grad dodatno utrdila zaradi turške nevarnosti. Po prenehanju turških vpadov so ga temeljito prezidali po baročnem okusu, tako da je iz utrdbe v poznem 17. in 18. stoletju nastal podeželski dvorec, kakršnega poznamo danes.
Razmeroma veliko notranje dvorišče oklepajo štirje trakti. Izstopa osrednje, enonadstropno bivanjsko poslopje. Stolpa na oglih sta dvonadstropna in zamejujeta pročelje z izstopajočim, reprezentančnim vhodnim delom. Tega odlikuje bogato oblikovano čelo, ki se v dveh volutastih krilih izteče v trikotnem zaključku, s tremi kamnitimi vazami na vrhu. Shema tega rizalita je ponovljena tudi na dvoriščni strani, kjer glavno poslopje v pritličju in nadstropju podpirajo na močne zidane slope postavljene arkade. Preostali trije trakti so pritlični in so brez posebnega stavbnega okrasja, razen renesančnega portala, ki omogoča dostop na dvorišče s cestne strani.
Z odhodom zadnjih lastnikov, nemške plemiške rodbine Saint Julien Walssee, in v ujmah časa se je za nekdanjim inventarjem izgubila sleherna sled. Šele prenova zadnjega desetletja je razkrila nekaj pomembnega okrasja, zlasti partije baročnega štuka.

Dvorec obdaja dobro ohranjen angleški park. Skozi park vodi tudi učna pot, ki se konča pri kapelici in grobnici, ki sta bili zgrajeni leta 1880. Na posestvu je še danes hlev s 15 konji.

V dvorcu ob Raziskovalnem in središču tudi manjša kavarna.

Odpiralni čas Raziskovalnega središča:

  • Ponedeljek – četrtek 8:00 do 17:00

VSTOPNINA: ogled po predhodni najavi, vsak delovnik med 8.00 in 16.00

Odpiralni čas kavarne:

Ponedeljek – četrtek: 09.00 – 20:00

Petek – sobota: 09:00 – 21:00

Nedelja: 8.00 – 20.00

 

Dvorec Rakičan

Rakičan, Lendavska ulica 28, 9000 Murska Sobota